Nytt förslag för korttidsarbete - upp till 80 procent av arbetstiden

Kottidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka 75 procent av kostnaden. Resterande delas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Den 14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli 2020 ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden (tidigare 20, 40 eller 60 procent). Det gäller även den som redan ansökt om stöd. Ingen ny ansökan ska skickas in ännu.

Du som ska söka stöd innan lagändringen träder i kraft söker precis som tidigare för 20, 40 eller 60 procent. Justering sker i efterhand och Tillväxtverket meddelar i god tid hur det ska gå till.

Läs mer om förslagen till ändringar gällande korttidsarbete Länk till annan webbplats.
Läs mer om korttidsarbete och ansök om stöd Länk till annan webbplats.