Hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har avsatt medel som ska gå till stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang, och vissa andra verksamheter. Det innebär att din hyresvärd kan ha bättre förutsättningar för att ge dig som bedriver någon av dessa verksamhetstyper en hyresnedsättning till följd av virusutbrottet.

Du som företagare kan inte söka stödet, utan du behöver ta kontakt med din hyresvärd för att förhandla ner din fasta hyra. Stödet kan din hyresvärd sedan söka i efterhand och gäller för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni. Kompensation ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga hyran. Mer information om förutsättningarna för stödet finns på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..