Nytt stöd riktat till mikroföretag - Utvecklingschecken!

Varje år får Region Västernorrland pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Nu har regionstyrelsen beslutat att erbjuda mikroföretag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av coronakrisen genom att utveckla sitt företag.

Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland som har en till nio sysselsatta eller anställda och högst 20 miljoner kronor i omsättning. Stödet vänder sig främst till företag som trots krisen har möjlighet att vidareutveckla eller ställa om sin verksamhet.

Du kan söka stödet för att till exempel köpa konsulttjänster för produktutveckling, affärsutveckling eller marknadsföring, investera för att digitalisera verksamheten, för företagsutvecklande utbildningskostnader, eller kostnader för köp av maskiner eller inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor och stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för "mjuka" investeringar såsom till exempel kompetensutveckling. För "hårda" investeringar såsom inköp av en ny maskin kan stöd lämnas med upp till 50% av kostnaden. Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet, och maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

Läs mer och bevaka ansökningstjänsten här Länk till annan webbplats.
Mer information om de regionala företagsstöden Länk till annan webbplats.
Ladda ner informationsmaterial om utvecklingschecken Pdf, 709.6 kB.

Att tänka på vid ansökan:

  • Beskriv investeringen så ingående som möjligt. Vilka effekter väntas? Bifoga gärna affärsplan, budget osv i ansökan så att vi så enkelt som möjligt kan bilda oss en uppfattning.
  • Hårda investeringar får uppgå till max 60 000 kr.
  • Stöd kan inte lämnas för lönekostnader eller egen tid.
  • För att beviljas stöd inom utvecklingschecken måste investeringen/kostnaderna vara affärsutvecklande utanför den nuvarande verksamheten, exempelvis nya produkter eller nya marknader.
  • Bifoga offerter eller underlag på prisuppgifter direkt i ansökan