Spara energi och pengar - 5 snabba tips!

Det är ovanliga tider. Till följd av Coronapandemin drabbas många företag av intäktsfall. Då är det viktigt att kunna minska på utgifterna. Du som företagare får i föreläsningen 5 snabba tips på hur du kan minska dina energikostnader och anpassa ditt energibehov till lågdrift.

Tipsen kommer från Marcel Berkelder som är civilingenjör (maskinteknik) med specialisering på energiteknik och med mer än 40 års erfarenhet av energieffektivisering, förnybar energi, analyser, rådgivning och ekonomiska utvärderingsmetoder.

Ladda hem tipsen som pdf Pdf, 168.7 kB.
Läs mer och nyttja energi- och klimatrådgivningen i Ånge kommun

Titta på föreläsningen >>  Länk till annan webbplats.

Filmen är 22 minuter lång.

Kolla på din faktura för elnätskostnaden och se så du betalat rätt energiskatt för el. Ånge kommun har rätt till reducerad energiskatt på el som förbrukas i hushåll eller företag inom tjänstesektorn. Reduktionen uppnås genom ett avdrag på 9,6 öre / kWh i deklarationen för energiskatt på el. Som företagare behöver du vara uppmärksam så du betalar rätt. Om du förbrukar el, men själv inte deklarerar energiskatt på el är det den som överför elen till dig som yrkar avdrag för energiskatten. Rätten till reduktion infördes för 3 år sedan och det är möjligt att få tillbaka avdraget_retroaktivt.

Om du har låg beläggning i dina byggnader sänk temperaturen till 14°C i de utrymmen som inte används. Passa också på att trimma termostatventilerna (ratta fram och tillbaka några varv). Varje grad = minskad kostnad med 5% på årsbasis.

Sänk tilluftstemperaturen till 14°C i de utrymmen där temperaturen sänkts. Få personer i byggnaden? - Ventilera då manuellt (av- och påvred) någon timme då och då. Ingen i byggnaden? - Kör då ventilationen någon timme dagtid och någon timme nattetid.

Stäng av tappvarmvattnet om det inte behövs. Sänk inte temperaturen i beredaren. Passa på att se över duschmunstycken och byt ut till snålspolande munstycken. De kostar ungefär 200 kr styck och innebär en halvering i förbrukning av vatten.

Passa på att se över dina elapparater och vilken belysning som står på. Stäng av det som inte behövs. Planera användningen framåt.

  • Var finns apparaterna/belysningen?
  • När används de?
  • Hur länge används de?

Finns det belysning som används mycket? - Där kan det vara lönsamt redan på kort sikt att byta ut till LED-lampor.