Corona: Almis Brygglån öppet för ansökan

En viktig punkt i Regeringens krispaket för att lindra effekterna av krisen för ekonomin och näringslivet är Almis brygglån som nu finns tillgängligt att söka.

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som följd av krisen. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet har villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du diskuterar och simulerar effekterna av krisen på kassaflöde, resultat- och balansräkning, vilket ligger till grund för bedömningen av företagets finansieringsbehov.

Läs mer om brygglånet och ansök via Almi:s hemsida Länk till annan webbplats..