Upphandling av ramavtal inom byggsektorn

Ånge kommun upphandlar ramavtal för tjänster inom bygg- el- och VVS. Sista dag för inlämning av anbud är 23/4-2020.