Corona-information till företagare och arbetsgivare

Här hittar du Corona-relaterad information riktad till dig som är företagare. Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa ändras kontinuerligt och det är viktigt att du följer aktuell och bekräftad information från myndigheterna.

Det är viktigt att du tar ansvar

Det är viktigt att du känner till vilka rekommendationer som gäller om du blir sjuk. Du som är arbetsgivare har även ett särkilt viktigt ansvar för att hålla dina medarbetare uppdaterade med aktuell och bekräftad information och införa relevanta riktlinjer och rekommendationer på arbetsplatsen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Till Krisinformation.se >> Länk till annan webbplats.
Till Folkhälsomyndigheten >> Länk till annan webbplats.
Till Ånge kommun:s information om coronaviruset >> Länk till annan webbplats.

Tillfällig pandemilag

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Lagen är tvingande och innebär att ett större ansvar läggs på dig som bedriver verksamhet. Länsstyrelserna har i samband med den nya lagen fått i uppdrag att sköta tillsyn över att de nya reglerna efterlevs.

Till frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen (Regeringskansliet) >> Länk till annan webbplats.
Om pandemilagen på verksamt.se >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om Länsstyrelsens tillsynsarbete >> Länk till annan webbplats.

Information och stöd för företag

Det är viktigt att så många som möjligt av våra företag går starka ur krisen som corona-pandemin inneburit för en stor andel av näringslivet.

Läs samlad information från myndigheterna på verksamt.se >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om Region Västernorrlands företagsstöd >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om hur Almi kan stödja ditt företag >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om hur BizMaker kan stödja ditt företag >> Länk till annan webbplats.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns planeringsstöd för hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet om företaget utsätts för störningar som exempelvis corona-pandemin medförde. Här kan du till exempel läsa mer om hur man ska tänka och förbereda sig inför eventuellt bortfall av personal, leveranser av varor och tjänster med mera. Till MSB >> Länk till annan webbplats.

Näringslivsakuten

Vi på näringslivskontoret i Ånge finns tillgängliga för dig! Vi ser till att lotsa dig rätt i snåret av information, och ingen fråga är för liten eller för stor. Du kan självklart känna dig trygg med att kontakta oss, vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess.

Du når näringslivsakuten dygnet runt, året runt via telefon 0690 - 25 05 05. Du kan även mejla till näringslivskontoret via naringsliv@ange.se >>.