Corona: Information och stöd för företag

Här samlar vi de viktigaste länkarna och information om vilket stöd som företag kan få för att ta sig igenom den rådande Corona-krisen.

Verksamt.selänk till annan webbplats
Hos verksamt.se finns samlad information från myndigheterna om det som är viktigt för dig som företagare och arbetsgivare att veta. Informationen finns även på engelska.

Regeringenlänk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om regeringens arbete, beslut och initiativ med anledning av det nya coronaviruset.

Anstånd med att betala skattlänk till annan webbplats
Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det.

Korttidspermitteringlänk till annan webbplats
Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020.

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön.

Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vablänk till annan webbplats
Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även du som är enskild näringsidkare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. 

Slopat karensavdraglänk till annan webbplats
För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Lån och amorteringsuppskov hos Almilänk till annan webbplats
Almi tillhandahåller finansiering och rådgivning till små- och medelstora företag och finns tillgängliga för företagen som drabbas av krisen.

Bolagsverketlänk till annan webbplats
Här kan du bland annat läsa mer om vad som händer om du till exempel inte hinner lämna in årsredovisningen i tid, samt läsa frågor och svar om att hålla bolags- eller föreningsstämma.

Tips, råd och information för dig som är fastighetsägarelänk till annan webbplats
Hos Fastighetsägarna finns rekommendationer kring boendekontakter, trapphusinformation, information om fastighetsägarens ansvar, frågor och svar om årsstämman, hur du som fastighetsägare kan underlätta i krisen med mera.