Corona: Förbered ditt företag på förändring

Den pågående pandemin har- och kommer att påverka näringslivet i Sverige och Ånge kommun. Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgäder man ska vidta i detta läge och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här kommer några tips.

Stresstesta företagetlänk till annan webbplats
Det är viktigt att vara förberedd och hos Företagarna kan du genom att svara på några frågor stresstesta ditt företag.

Gör riskanalyser, planera och agera - tre råd från Almilänk till annan webbplats
Hamnar ditt företag i en situation där ni behöver låna pengar av bank eller annan aktör är det viktigt att ni i förväg gjort en ordentlig riskanalys för ekonomin. På så sätt blir det lättare att konkret diskuera vilka summor som kan bli aktuella.

Information och stöd om att hantera förändringar - Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd om hur du håller igång verksamheten trots utbrottet av det nya Corona-viruset, samt om hur du hanterar förändringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats
MSB.se har planeringsstöd för hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet, till exempel hur man ska tänka inför eventuellt bortfall av personal, leveranser av varor och tjänster med mera.

Företagarna följer utvecklingen och hur den påverkar småföretagarelänk till annan webbplats
Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya Corona-viruset och hur det påverkar svenska småföretagare.