Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska vara en arena för samtal om näringslivsfrågor som skapar samsyn och ger oss handlingskraft

Minnesanteckningar från Näringslivsrådets möten

Näringslivsrådets möte 2019-03-14PDF