Bättre Näringslivsklimat

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun kommer att tilldelas 1 760 000 kr per år under denna period. Syftet med medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt.

För de medel Tillväxtverket skjuter till genomför vi särskilda insatser i näringslivskontorets regi enligt följande korta beskrivning.

Projektet skall syfta till att skapa ett bättre näringslivsklimat och utveckling av företagen i Ånge kommun. De viktigaste områden som näringslivet belyst att Ånge kommun ska jobba med är

* Information och Dialog (kommunikation)

* Kompetensförsörjning

Kommun och politikers attityder till företagande

* Utveckling av nya och befintliga företag

Verksamhetens mål:

Ånge kommun tittar på undersökningen från Svenskt Näringsliv vilket ger dem indikatorer på om hur de ligger till gällande företagsklimatet. Kommunen kommer tillsammans med företagen att arbeta fram gemensamma mål kopplad till en aktivitetsplan.
Ett mål som redan finns är att de ska nå 4,0 på det sammanfattade omdömet år 2020 (ligger på 3,0 nu) osv. Det viktiga är dock att på kort sikt ha en uppåtgående kurva och att hela tiden bli bättre och bättre i undersökningen. Detta gäller också för ovanstående 4 punkter.
Detta övergripande mål har kompletterats med två mätbara mål.

* Genomföra 100 företagsbesök varje år under projekttiden

* Klättra 100 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking som presenteras hösten 2021 (till plats 177)

 

TVV-logo

Text