Mark och lokaler

I Ånge kommun finns goda möjligheter att förvärva både lokaler och byggbar industrimark till ett lägre pris än i större orter och städer.

Lokaler

I Ånge kommun finns ett stort antal lokaler och kontor till uthyrning. Här finns både privata lokaler och lokaler som tillhandahålls genom det komunala bolaget Ånge Fastighets- & Industri AB (ÅFA).

Har du frågor om andra fastighetsägare och byggföretag som har lediga lokaler för uthyrning eller försäljning kan du kontakta vår näringslivsansvarige eller söka information på respektive företags webbsida.

Mark

I Ånge kommun finns goda möjligheter att förvärva byggbar industrimark till ett lägre pris än i större orter och städer. Byggklar kommunal mark, industritomter som är lämpade för exploatering, kontor, handel och småindustri finns främst i anslutning till tätorterna Fränsta och Ånge, men det kan även finnas lämplig mark i övriga orter i kommunen.

Om du är intresserad - ta gärna kontakt med oss - se kontaktuppgifter nedan!