Infrastruktur

Ånge centrum med godsbangården

Ånge centrum med bangården och godsterminalen.

Ånge kommun är en stor järnvägsknut i norrland. Person- och godstrafik via Ånge är därför en självklarhet.

Fungerande kollektivtrafik, bra vägar och snabba dataförbindelser är viktigt för att vardagen ska fungera både för företag och privatpersoner.

Med Mittstråket Sundsvall - Ånge - Trondheim (via både tåg och E14) blir Ånge en del av en större arbetsregion. Det tillsammans med målet om ett fullt utbyggt bredbandsnät skapar goda förutsättningar för att kunna arbeta, leva och bo inom hela regionen.