Projekt

Vi bedriver ett flertal projekt för att stötta och underlätta företagen i kommunen med deras utmaningar. Här nedan beskrivs några av dem väldigt kortfattat.

Vindbruk i Haverö området

Tillsammans med Energimyndigheten driver Ånge kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan av vindkraftsinvesteringarna som görs inom Ånge kommun.

Mål för projektet:

  • Stärka förankringen och acceptansen för vindkraftsutbyggnad i Haveröområdet och Ånge kommun
  • Öka kunskapen hos regionens aktörer om krav och processer vid upphandling
  • Tillsammans med intresseföreningar/byalag, företag och enskilda ta fram en konkret utvecklingsplan för Haveröområdet.

Projektperioden: 2017-07-01 tom 2019-12-31

Medfinansiärer: Energimyndigheten, Turinge Intresseförening, SCA Energy AB, Vindkraftcentrum.se

Projektledare: Ånge kommun, Bengt Strömgren, 072-525 9509, bengt.stromgren@ange.se

Projektägare: Ånge kommun, Annelie Axelsson, 070-331 2772, annelie.axelsson@ange.se

 

Är du företagare och vill erbjuda era tjänster, mejla kontaktuppgifter tillsammans med en kort beskrivning av ert erbjudande till projektledaren Bengt Strömgren (se ovan).

Har du tankar och idéer kring utvecklingen av Haverö området. Maila in dessa till vindbruk@ange.se

Följ oss gärna på facebook: https://www.facebook.com/vindbruk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information, besök gärna: www.vindkraftcentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Digitalt Industrilyft Medelpad

Syftet med projektet är att coacha små och medelstora företag inom industri och industrinära tjänsteföretag i Sundsvall, Timrå och Ånge att utvecklas med hjälp av digitalisering, samt att bidra till framväxt av en samverkan som gör att den digitala mognaden och utvecklingen blir en naturlig och stark framtida konkurrensfördel för vår region.

Mål för projektet:

  • Ge företagen ökad kunskap och förståelse kring digitalisering
  • Ta företagen från kunskap till handling genom att coacha dem i att utarbeta handlingsplaner för att vara konkurrenskraftiga och innovativa i digitaliseringsutvecklingen
  • Sprida kunskap och inspirera fler industriföretag till att utvecklas inom digitalisering

Projektperioden: 2018-08-01 tom 2019-12-31

Medfinansiärer: Handelskammaren Mittsverige, Bron Innovation AB, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Deltagande företag

Projektledare: Anställning pågår

Projektägare: Bron Innovation AB, Lars Persson Skandevall, 060-170400, lars.skandevall@broninnovation.se

Kontaktperson på Ånge kommun, Annelie Axelsson, 070-331 2772, annelie.axelsson@ange.se