Flytta ditt företag hit

I Ånge kommun finns det plats för företag att växa och utvecklas. Vi har en utvecklad industri- och tjänstesektor samt en stor skogs- och järnvägssektor vilket lockar kompetent arbetskraft. Vi delar dessutom arbetsmarknad med Sundsvall och Östersund genom pendlingsmöjligheter via järnväg och E14.

En stor möjlighet är det geografiska läget med 10 mil till Sundsvall, Östersund och Ljusdal vilket gör Ånge till ett perfekt nav för de företag som är aktörer på dessa marknader.

Ånge kommun tillhör stödområde A som innebär att vissa investeringar har möjlighet att delfinansieras av Landstinget, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Ta kontakt med oss för mer information kring företagsstöd.

Det finns lediga lokaler och kontor samt byggbar mark i Ånge kommun. Vi kan hjälpa dig med att komma i kontakt med fastighets- och markägare i kommunen.