Samverkan med fackliga organisationer

Genom Ånge kommuns samverkansavtal med de fackliga organisationerna skapas förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Avtalet i sin helhet finner du i högerspalten.

Fackliga representanter

Akavia

Anders Lindqvist, tel 0690-250 263

Kommunal

Veronica Neiström, tel 0690-250 242

Lärarförbundet

Carina Tolf, tel 072-532 57 06

Lärarnas Riksförbund

Peter Wasiwa, tel 070-674 88 43

Vision

Monica Ivarsdotter, tel 0690-250 100

Akademikerförbundet SSR

Tina Olsson Leander, tel 073-270 78 18

Vårdförbundet

Anette Rimeslåtten, tel 0690-250 328

Sveriges Arbetsterapeuter

Johan Hjelm, tel 073-275 88 28

Fysioterapeuterna

Helen Decker, tel 072-453 65 06