Samverkan med fackliga organisationer

Genom Ånge kommuns samverkansavtal med de fackliga organisationerna skapas förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Avtalet i sin helhet finner du i högerspalten.

Fackliga representanter

Akavia

Anders Lindqvist, tel 0690-25 02 63

Kommunal

Veronica Neiström, tel 0690-25 02 42

Lärarförbundet

Carina Tolf, tel 072-532 57 06

Lärarnas Riksförbund

Peter Wasiwa, tel 070-674 88 43

Vision

Monica Ivarsdotter, tel 0690-25 01 00

Akademikerförbundet SSR

Tina Olsson Leander, tel 073-270 78 18

Vårdförbundet

Anette Rimeslåtten, tel 0690-25 03 28

Sveriges Arbetsterapeuter

Barbro Rapp, tel 073-073 21 53, 0691-25 08 72 
Karin Persson, tel 070-249 32 94, 0690-25 03 17

Fysioterapeuterna

Helen Decker, tel 072-453 65 06