Arbetsplatsernas intresseanmälan till feriepraktikplatser för ungdomar

Ånge kommun erbjuder feriepraktik för unga sommaren 2021 som är födda 2003 eller 2004 och skrivna (folkbokförda) i kommunen. Praktikperioden är två veckor för ungdomen och sommaren delas in i fyra perioder under tiden 14 juni till 8 augusti. Ungdomarna praktiserar 5 timmar per dag i två veckor.

Utvecklingsenheten Arbetsmarknad söker platser till ungdomarna hos kommunens verksamheter och hos föreningar.

Feriepraktikanterna ska inte ersätta ordinarie arbetskraft eller sommarvikarier. De ska ses som kvalitetshöjare i kommunens verksamheter och hos föreningar.

Handledare ska utses till praktikanten. Handledaren kan med en bra attityd och information bidra till en positiv och givande praktiktid för ungdomen.

Anmälningsblanketten: Arbetsplatsernas intresseanmälan till feriepraktikplatser 2021Word
Anmäl senast den 18 april 2021.

Kontakt. Agneta Andersson, tel. 0690-25 02 89 eller feriepraktik@ange.se