Självservice

Här kan du som medborgare, företagare eller förening hitta blanketter samt utföra ärenden i våra e-tjänster inom olika områden. Det kan exempelvis vara att ansöka, anmäla, räkna ut, söka information eller göra en bokning.

E-tjänster

Vi har delat in e-tjänsterna i olika kategorier. Välj vilket område ditt ärende tillhör - det underlättar att hitta rätt när våra e-tjänster blir ännu fler. För vissa av e-tjänsterna behöver du e-legitimation för att identifiera dig och signera på ett säkert sätt.

Blanketter

De flesta blanketterna kan fyllas i på datorn. Sedan kan du skriva ut dem, skriva under och skicka per post. Information om vart blanketten ska skickas finns på blanketten. Om blanketten inte behöver undertecknas kan du spara ner den och bifoga med e-post.

Bygga och bo - avfall, kompost och cisterner

Bygga och bo - bygglov, strandskydd, m.m.

Bygga och bo - enskilt avlopp

Bygga och bo - egen sotning

Bygga och bo - övrigt

Fritid och kultur

Blanketter för Fritid och kultur har flyttat ihop med e-tjänster under kategorin Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola, grundskola och gymnasium

Miljö och hälsa - brandfarliga varor

Miljö och hälsa - livsmedel och dricksvatten

Miljö och hälsa - ny anläggning

Miljö och hälsa - övrigt

Serveringstillstånd

Vård och omsorg