Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Områden och mått

Det nationella projektet KKiK omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem viktiga områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

1. Kommunens tillgänglighet
2. Trygghetsaspekter i kommunen
3. Medborgarens delaktighet och kommunens information
4. Kommunens effektivitet
5. Kommunen som samhällsutvecklare

 Se vidare under Mer information nedan, med Resultatrapport 2016, m.m.