Bilder på förtroendevalda

Här finns bilder på ledande politiker i kommunen.

Behöver du en mera högupplöst bild, kontakta Marie Öberg, kommunikatör.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande

Anders Mjärdsjö, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande