Din röst får avgöra visionen för Ånge kommun som plats

Arbetet med att ta fram Ånge kommuns nya vision har pågått under drygt ett år.
Målsnöret är nära och vid kommunfullmäktige den 14 juni röstades tre visionsförslag fram.

Nu är det dags för Dig att vara med och lägga en avgörande röst för vilket visionsförslag som Ånge kommun kommer att anta.

Arbetet med att hitta vår vision påbörjades med att medborgarna fick säga sitt och det blir en naturlig följdi att även medborgarna får vara med när arbetet avslutas.
I augusti bjuds alla medborgare rösta bland de tre visionsförslagen som kommunfullmäktige format och valt.

De tre bidragen som allmänheten under senare delen av sommaren kommer att kunna rösta på är:

"Där välkomnande gemenskap, kreativitet, rik fritid och hållbarhet står i centrum för tillväxt och utveckling hos små och stora."

"Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd."

"Med öppna hjärtan frodas en landsbygd i mitt där skog, vatten, sol, vind och nyfikenhet är vår kraft. Framtidstro vart vi än går med utrymme för barn, vuxna och näringsliv att växa."

Fokusområden

Med rätt fokus når vi vår vision och kommunstyrelsen har antagit fem fokusområden som ska leda oss mot målet, visionen.

Fokusområde 1: Hållbar vardag
Ånge kommun har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är en-kelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande.”

Fokusområde 2: Hållbar hälsa
Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygden och i centralorten som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla.

Fokusområde 3: Hållbar gemenskap
Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap som man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över.

Fokusområde 4: Hållbar kompetens
Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka.

Fokusområde 5: Hållbar natur
Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist – med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på.

Underlag till Visionen

Sedan starten av visionsarbetet 2019 har omfattande material har samlats in och sammanställts. Detta ligger till grund för fokusområdena och visionsförslagen.

Ladda ner Visionsrapporten Pdf, 52.5 MB. (178 sidor)
Ladda ner rapporten Perspektiv från Näringslivet Pdf, 2 MB. (32 sidor)