Logotyp för visionsarbetet.

Fokusområden

Med rätt fokus når vi vår vision och kommunstyrelsen har antagit fem fokusområden som ska leda oss mot målet, visionen.

Fokusområde 1: Hållbar vardag
Ånge kommun har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande.”

Fokusområde 2: Hållbar hälsa
Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygden och i centralorten som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla.

Fokusområde 3: Hållbar gemenskap
Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap som man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över.

Fokusområde 4: Hållbar kompetens
Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka.

Fokusområde 5: Hållbar natur
Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist – med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på.

Underlag till Visionen

Sedan starten av visionsarbetet 2019 har omfattande material har samlats in och sammanställts. Detta ligger till grund för fokusområdena och visionsförslagen.

Ladda ner Visionsrapporten Pdf, 52.5 MB. (178 sidor)
Ladda ner rapporten Perspektiv från Näringslivet Pdf, 2 MB. (32 sidor)