Val 2022-09-11

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller söndagen den 11 september 2022.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i:

  • Riksdag
  • Kommunfullmäktige
  • Regionfullmäktige

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Ånge kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns röstmottagningsställen i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valkretsar och valdistrikt

I Ånge kommun finns det en valkrets med 9 valdistrikt. Ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Varje valdistrikt har en egen vallokal.

Mer om valen finns att läsa på Valmyndigheten. Länk till annan webbplats.