En enkät om digitala möten

Besvaras av förtroendevalda i Ånge kommun

Ånge kommun har på kort tid gjort förändringar i sättet att arbeta och de senaste veckorna arrangerat ett antal digitala sammanträden. Vi har gjort det som en åtgärd för att minska smittspridning.

Fullmäktige genomförde sitt sammanträde med deltagande på distans, och flera nämnds- och styrelsemöten sker nu helt eller delvis på distans.

Du som är förtroendevald, ge din bild av hur du tycker att de digitala mötena fungerar. Återkopplingen kommer att användas för att utvärdera vår hantering och gör att vi utvecklas framåt!

Vilken eller vilka nämnder/styrelser tillhör du?
Vilken eller vilka nämnder/styrelser tillhör du?


Hur har du upplevt den senaste tidens omställning till digitala möten?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  svår ganska svår hanterbar ganska lätt mycket lätt
Jag har upplevt omställningen för egen del:

Har du själv deltagit i något digitalt sammanträde i kommunens politiska forum? * (obligatorisk)
Har du själv deltagit i något digitalt sammanträde i kommunens politiska forum?


Om du svarat nej på föregående fråga, varför har du inte deltagit i något distansmöte?
Om du svarat nej på föregående fråga, varför har du inte deltagit i något distansmöte?


Om du deltagit i ett digitalt möte:
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  dåligt ganska dåligt godtagbart ganska bra mycket bra
instruktionerna innan mötet var

fick du tillräckligt med stöd

tekniska kvaliteten på mötet var

mötet kunde genomföras på ett bra sätt
Hur upplever du att den politiska organisationen som helhet klarar omställningen?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  dåligt ganska dåligt godtagbart ganska bra mycket bra
min nämnd hanterar digitala möten

övriga nämnder och styrelser hanterar digitala möten

förvaltningen hanterar digitala möten

Det fanns olika alternativa vägar att välja när det gäller politiska sammanträden i dessa coronatider. Till exempel att fortsätta träffas fysiskt, eller minska antalet ledamöter som deltar.
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  dåligt ganska dåligt godtagbart ganska bra mycket bra
Vad tycker du om att Ånge kommun arbetar med digitala möten som ett sätt att minska smittspridning?

Tycker du att kommunen ska fortsätta att använda digitala möten för politiska sammanträden även i framtiden?
Tycker du att kommunen ska fortsätta att använda digitala möten för politiska sammanträden även i framtiden?