Synpunkter, klagomål och beröm

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service.

Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för. Du kan lämna synpunkt genom vår e-tjänst som finns under Självservice längre ner på sidan. Där kan du även välja att framföra din synpunkter anonymt, utan att ange namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.

Du kan också lämna din synpunkt direkt till någon anställd i kommunen, muntligt eller skriftligt i brev eller i en blankett. Det går också bra att ringa eller besöka oss på Ånge kommunkontor.

En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling, som alla kan ta del av. Handlingar publiceras i webbdiariet, samt i kallelser och protokoll på Ånge kommuns webbplats. Om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess.