Ställa frågor och lämna förslag

Som invånare i Ånge kommun har du flera vägar in till kommunen om du vill ställa frågor eller komma med förslag.

Ställa frågor

Kommunfullmäktige
Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post.

Kontakta din lokala politiker
Du kan också kontakta din lokala politiker direkt för att ställa frågor och lämna förslag. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i fullmäktige och nämnderna finns i Förtroendemannaregistret.

Skicka e-post eller ring oss
Du kan alltid skicka e-post till oss, antingen till kommunens officiella e-postlåda: ange@ange.se eller till någon av våra andra myndighetsbrevlådor. Du kan även kontakta vårt kommunalråd och oppositionsföreträdare samt förvaltningschefer. Våra kontaktuppgifter hittar du här. På våra webbsidor finns också kontaktuppgifter för vart du kan vända dig.

Lämna förslag till kommunen

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 51 att införa en e-tjänst för att lämna förslag till kommunen. Har du som kommuninvånare ett förslag på förändring, förbättring eller utveckling av vår verksamhet lämnar du det till kommunen. Alla inkomna förslag diarieförs och besvaras av ansvarig tjänsteman eller politiker.

Under augusti månad publiceras e-tjänsten, men det går också bra att skicka ett brev eller e-post till Ånge kommun, Kommunstyrelsen, 841 81 Ånge.