Ställa frågor, lämna förslag och synpunkter

Som invånare i Ånge kommun har du flera vägar in till kommunen om du vill ställa frågor eller komma med förslag.

Ställa frågor

Kommunfullmäktige
Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post.

Kontakta din lokala politiker
Du kan också kontakta din lokala politiker direkt för att ställa frågor och lämna förslag. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i fullmäktige och nämnderna finns i Förtroendemannaregistret.

Skicka e-post eller ring oss
Du kan alltid skicka e-post till oss, antingen till kommunens officiella e-postlåda: ange@ange.se eller till någon av våra andra myndighetsbrevlådor. Du kan även kontakta vårt kommunalråd och oppositionsföreträdare samt förvaltningschefer. Våra kontaktuppgifter hittar du här. På våra webbsidor finns också kontaktuppgifter för vart du kan vända dig.