Ställa frågor, lämna förslag och synpunkter

Som invånare i Ånge kommun har du flera vägar in till kommunen om du vill ställa frågor eller komma med förslag.

Ställa frågor

Kommunfullmäktige
Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post.

Kontakta din lokala politiker
Du kan också kontakta din lokala politiker direkt för att ställa frågor och lämna förslag. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda i fullmäktige och nämnderna finns i Förtroendemannaregistret.

Skicka e-post eller ring oss
Du kan alltid skicka e-post till oss, antingen till kommunens officiella e-postlåda: ange@ange.se eller till någon av våra andra myndighetsbrevlådor. Du kan även kontakta vårt kommunalråd och oppositionsföreträdare samt förvaltningschefer. Våra kontaktuppgifter hittar du här. På våra webbsidor finns också kontaktuppgifter för vart du kan vända dig.

Lämna förslag till kommunen

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 51 att införa en e-tjänst för att lämna förslag till kommunen. Att lämna in förslag till kommunen är ett bra sätt att göra sin röst hörd och påverka i samhällsfrågor. Ett förslag kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

Du kan lämna förslag i brev eller genom vår e-tjänst som finns under Självservice längre ner på sidan. Förslagen registreras och besvaras av ansvarig tjänsteman eller politiker för det område som förslaget berör.

Synpunkter, klagomål och beröm

Lämna synpunkter, klagomål och beröm via självservice längst ner på sidan.

Läs mer om att lämna synpunkter, klagomål och beröm om kommunens verksamheter.