#VisionÅnge – Vad brinner DU för?

I vår medborgarenkät kan du som är engagerad medborgare bidra med dina tankar.

En viktig pusselbit i arbetet med visionen är den digitala medborgarenkät som finns tillgänglig mellan vecka 41-48.
Fyll i Ånge kommuns medborgarenkät och bidra med dina tankar och drömmar. Dina svar i enkäten blir en del av underlaget till att ta fram Ånge kommuns nya vision. Tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans!
Alla svar är viktiga, inget är fel. Dela med dig av dina drömmar och åsikter.
Mot Vision Ånge #VisionÅnge

Du hittar enkäten här.länk till annan webbplats