Ånge kommuns vision och mål

Framtid Ånge - Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 är framtagen i bred samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och engagerade kommunmedborgare under processen "Snacka om Framtid!" 2012.

Under 2012 har vi haft en bred dialog med kommunens invånare. Vi har lyssnat in vad som är Ånges konkurrensfördelar och möjligheter. Vad som är allra viktigast för framtiden. Utifrån det formulerar kommunfullmäktige den här visionen för utveckling av bygden Ånge kommun:

Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i.

För att nå visionen behövs ett brett samarbete och gemensamma insatser inom många områden.

Kommunorganisationens övergripande prioritering är jobb och kompetensförsörjning. Nyckeln är att ha god tillgång på arbete och att matcha behoven av kompetens med de rätta utbildningarna.

Utifrån det har vi identifierat tre strategiska insatsområden:

  • Ett levande näringsliv
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Det goda livet 

Tre områden som hänger ihop och där vi kan prioritera insatser för att få en hävstångseffekt.

Strategin ligger till grund för nämndernas och styrelsens mål för perioden. Strategin styr på det här sättet kommunens verksamheter men kan även inspirera krafter utanför kommunens organisation att bidra till god utveckling och sikta mot gemensamma mål.