Officiell anslagstavla

Kommunens officiella anslagstavla finns på väggen mellan ytterdörrarna till entrén i kommunhuset. Där finns anslag från kommunala nämnder och bolags sammanträden.

Anslag är viktiga besked om att protokollen från nämndernas sammanträden är underskrivna och att överklagandetiden (besvärstiden) börjar för de beslut som har tagits.

Anslaget visar

  • vilka nämndssammanträden det handlar om
  • när protokollen är underskrivna och anslaget sattes upp
  • hur länge anslaget anslås (sitter uppe).

På den officiella anslagstavlan finns också kungörelser och protokoll. Där hittar du även ärendelistan inför kommunfullmäktiges möten.

När går ett beslut att överklaga?
Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Ett överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Var finns protokollen?
Du hittar nämndernas protokoll under Möten och protokoll. Originalprotokollen förvaras i Centralarkivet på Ånge kommunkontor, där du också kan ta del av dem.