Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Ånge kommun. Ett registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som finns registrerade och ändamålet med behandlingen.

Så gör du en begäran

För att beställa registerutdrag - använd e-tjänsten eller någon av blanketterna för vuxna och för barn som finns nedan under Självservice. Du får ett registerutdrag utan avgift inom en månad från att vi tagit emot din begäran. Om det finns omfattande information, kan svarstiden uppgå till som längst tre månader.

Mer information och kontakt

Läs mer på vår webbplats om behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter; Ånge kommun, Kommunkansliet, 841 81 Ånge, eller telefon 0690-25 01 00 vxl eller epost: ange@ange.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Matts Boman, Medelpads Räddningstjänstförbund, Björneborgsgatan 40, 854 60 Sundsvall. Telefon 070-188 78 87, epost: dataskyddsombud@ange.se