Kommunfakta

Via SCB:s Kommuner i siffror Länk till annan webbplats. kan du se fakta och statistik om Ånge kommun. Du kan också jämföra med en annan valfri kommun.

Via SCB:s tjänst Statistikdatabasen kan du själv söka statistik om olika områden. Många områden innehåller också statitik på kommunnivå, till exempel befolkning.

Länk till SCB:s Statistikdatabasen Länk till annan webbplats.