Kommunfakta

Via SCB:s Kommuner i siffrorlänk till annan webbplats kan du se fakta och statistik om Ånge kommun. Du kan också jämföra med en annan valfri kommun.

Faktablad till och med 2018