Kommunfakta

Via SCB:s Kommuner i siffrorlänk till annan webbplats kan du se fakta och statistik om Ånge kommun. Du kan också jämföra med en annan valfri kommun.

Kommunfaktablad till och med 2018

Kommunfaktabladet produceras inte efter 2018. SCB kommer att ersätta den med en ny faktaprodukt under 2021. Tills vidare se SCB:s kommuner i siffrorlänk till annan webbplats