Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett referensorgan underställt kommunstyrelsen.

Målsättningen är att skapa en trygg kommun att bo och vistas i.

Det övergripande uppdraget för rådet är brottsprevention och att arbeta trygghets- och hälsofrämjande.