Valnämnden

Valnämnden fullgör Ånge kommuns uppgifter vid genomförande av riksdagsval, landstingsval, kommunfullmäktigeval samt europaparlamentsval. Nämnden fullgör även Ånge kommuns uppgifter vid folkomröstningar, både rikstäckande och lokala som kommunfullmäktige beslutat. Nämndens uppgifter omfattas av lagstiftning enligt vallagen.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder vid valår.

Ordförande: Sonja Martinsson (S)
Vice ordförande: Jonny Jonsson (S)

Adress: Ånge kommun, Valnämnden, 841 81 Ånge

E-post: valnamnden@ange.se