Utbildningsnämnden (f.d. humanistiska nämnden)

Utbildningsnämnden ansvarar för grundskola, barnomsorg/ förskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, träningsskola, musikskola, fritidshem.
Enligt skollagen utgör nämnden skolstyrelse.
Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder 11 gånger per år.

Ordförande: Mikael Johansson (s)
Vice ordförande: Anna Arvidsson (s)

Adress: Ånge kommun, Utbildningsnämnden, 841 81 Ånge

E-post: utbildningsnamnden@ange.se