Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområden är gator, vägar och parker, VA-försörjning, renhållning och avfallsplanering, kost- och städverksamhet. Tekniska nämnden fungerar även som trafiknämnd.

Tekniska nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Irene Melin (S)
Vice ordförande:  Leif Lindström (S)

Ånge Tekniska Förvaltning bereder ärenden som tillhör tekniska nämndens ansvarsområden.

Adress: Ånge kommun, Tekniska nämnden, 841 81 Ånge

E-post: tekniska.namnden@ange.se