Gemensamma nämnder

Ånge kommun har två gemensamma nämnder med andra kommuner, Överförmyndarnämnden Mitt och Bräcke och Ånge bygg och miljönämnd.