Medelpads Räddningstjänstförbund

Medelpads Räddningstjänstförbund betjänar cirka 125 000 invånare i Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Genom avtal har förbundet ett omfattande samarbete med alla kommuner som vi gränsar mot. Räddningstjänstförbundet har också ett väl utbyggt samarbete med alla räddningstjänster i Västernorrlands län och andra organisationer som arbetar med trygghet i länet.

Medelpads Räddningstjänstförbund styrs av förbundsdirektion och ägarråd.