Förbund

Samverkan mellan kommuner och landsting kan ske i flera olika former, bland annat genom kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund.

Ånge kommun samverkar med landstinget, andra kommuner och myndigheter i fyra förbund.