Så påverkas kommunens verksamheter

För att bromsa smittspridningen av Covid-19 gäller fortsatt de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ger. Ånge kommun anpassar verksamheter vid behov.