Så påverkas kommunens verksamheter

För att bromsa smittspridningen av Covid-19 har skärpta allmänna råd införts i Västernorrland. Ånge kommun anpassar därför verksamheter som är publika för besökare, exempelvis inom kultur och fritid. Verksamheter kommer tillfälligt att stängas, få ändrade öppettider eller få särskilda restriktioner.

Här under kan du läsa om vilka verksamheter som nu påverkas.

Sidan uppdateras efterhand.

Utbildning

Vi fortsätter hålla våra förskolor och skolor öppna men följer löpande händelseutvecklingen samtidigt som vi har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Nya förordningar skapar större utrymme för skolans huvudmän att organisera om skolans verksamhet om den har påverkats av covid-19. Om det sker en ökad smittspridning i våra verksamheter eller om vi får ett stort personalbortfall kan kommunen fatta beslut om åtgärder. I ett sådant läge önskar vi att ni som elever och vårdnadshavare har förståelse för förändringar som kan påverka den ordinarie verksamheten.

Följande åtgärder har vi fattat beslut om:

 1. Prao i grundskolan ställs in och skjuts upp.
 2. Friluftsdagar (som innebär resor) ställs in och skjuts upp.
 3. Studiebesök ställs in och skjuts upp.
 4. Simundervisning pausas och skjuts upp.
 5. Utvecklingssamtal genomförs på annat sätt. Information om elevers kunskapsutveckling kan skickas hem till er. Om önskemål finns kan samtal hållas på telefon eller via ”länk-möten”. Prata med din mentor/lärare.
 6. Vårdnadshavare i skolan/fritidshem lämnar och hämtar sina barn utanför skolan.
 7. Vårdnadshavare i förskolan lämnar och hämtar utomhus i den utsträckning det går. Prata med förskolans personal.
 8. Musikskolan pausar ensembleverksamhet och dramagrupper. Mer information kommer via musikskolan.

Besluten gäller t.o.m. höstterminen ut (2020-12-21)

Mer information kommer fortlöpande. Eventuella förändringar i verksamheten meddelas så snart som möjligt.

Bibliotek

 • Biblioteken håller öppet enligt ordinarie öppettider, men undvik besök som inte är nödvändiga.
 • Anpassningar kommer göras för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Centralbiblioteket Ånge

Fritid

Allmänhetens tider i ishallen

 • Allmänhetens åkning i Ånge isshall är inställd tills vidare.

Allmänhetens tider

Fritidsgårdar

 • Fritidsgårdarna i Ånge och Fränsta stängs från och med 16 november och stängningen gäller till 13 december. Förlängning kan bli aktuellt.

Hallar och idrottsanläggningar

 • Samtliga idrottsanläggningar, ishall och idrottshallar, är stängda och går inte att boka för privatpersoner.
 • Undantaget är föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.
 • Omklädningsrummen är stängda för dusch och ombyte.

Läs mer om bokning av anläggning och lokalerlänk till annan webbplats

Så här säger Riksidrottsförbundet angående idrotten: Avstå idrottsträningar, matcher och tävlingar. Gäller ej idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Yrkesmässig idrott är helt undantaget detta råd förutsatt att man följer övriga allmänna råd och att de idrottsspecifika protokollen efterlevs. Förtydliganden kring begreppet yrkesmässig idrott finns på www.rf.selänk till annan webbplats.

Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlings-arrangemang.