Så påverkas kommunens verksamheter

För att bromsa smittspridningen av Covid-19 har skärpta allmänna råd införts i Västernorrland. Ånge kommun anpassar därför verksamheter som är publika för besökare, exempelvis inom kultur och fritid. Verksamheter kommer tillfälligt att stängas, få ändrade öppettider eller få särskilda restriktioner.

Här under kan du läsa om vilka verksamheter som nu påverkas.

Sidan uppdateras efterhand.

Utbildning

Vi fortsätter hålla våra förskolor och skolor öppna men följer löpande händelseutvecklingen samtidigt som vi har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Nya förordningar skapar större utrymme för skolans huvudmän att organisera om skolans verksamhet om den har påverkats av covid-19. Om det sker en ökad smittspridning i våra verksamheter eller om vi får ett stort personalbortfall kan kommunen fatta beslut om åtgärder. I ett sådant läge önskar vi att ni som elever och vårdnadshavare har förståelse för förändringar som kan påverka den ordinarie verksamheten.

Följande åtgärder har vi fattat beslut om:

 1. Prao i grundskolan ställs in och skjuts upp.
 2. Friluftsdagar (som innebär resor) ställs in och skjuts upp.
 3. Studiebesök ställs in och skjuts upp.
 4. Simundervisning pausas och skjuts upp.
 5. Utvecklingssamtal genomförs på annat sätt. Information om elevers kunskapsutveckling kan skickas hem till er. Om önskemål finns kan samtal hållas på telefon eller via ”länk-möten”. Prata med din mentor/lärare.
 6. Vårdnadshavare i skolan/fritidshem lämnar och hämtar sina barn utanför skolan.
 7. Vårdnadshavare i förskolan lämnar och hämtar utomhus i den utsträckning det går. Prata med förskolans personal.
 8. Musikskolan pausar ensembleverksamhet och dramagrupper. Mer information kommer via musikskolan.
  Besluten gäller t.o.m. höstterminen ut (2020-12-21)
 9. Förskjuten läsårstid i grundskolan så att vårterminen startar måndag 11 januari 2021 och läsåret slutar 14 juni 2021.

Mer information kommer fortlöpande. Eventuella förändringar i verksamheten meddelas så snart som möjligt.

Bibliotek

 • Biblioteken är nu öppna igen. Mer info på den här sidan www.ange.se/bibliotek
 • Skolbiblioteken är fortsatt stängda för allmänhet, men det går bra att kontakta dessa bibliotek för hämtning eller utkörning av böcker.

Fritid

Allmänhetens tider i ishallen

 • Allmänhetens åkning i Ånge isshall är inställd tills vidare.

Allmänhetens tider

Fritidsgårdar

 • Fritidsgårdarna i Ånge och Fränsta stängs från och med 16 november och stängningen gäller tills vidare.

Hallar och idrottsanläggningar

 • Vi öppnar för nu upp våra hallar och anläggningar föreningsledda träningar för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Alla föreningar som hyr våra anläggningar skall komma in med en skrivelse på hur man organiserar sin träning på ett coronasäkert sätt efter folkhälsomyndighetetns rekommendationer.
 • Vi håller våra omkläddningsrum stängda. Man får komma ombytt och klar.

Läs mer om bokning av anläggning och lokalerlänk till annan webbplats

Mer information finns att läsa på www.rf.selänk till annan webbplats

Yrkesmässig idrott är helt undantaget detta råd förutsatt att man följer övriga allmänna råd och att de idrottsspecifika protokollen efterlevs. Förtydliganden kring begreppet yrkesmässig idrott finns på www.rf.selänk till annan webbplats.