Omsorg, hjälp och oro

Information om äldreomsorg, riskgrupper, oro och otrygghet, utsatthet

Här finns information och länkar till bra tips om var du kan få vidare hjälp och stöd om du är orolig, behöver hjälp i din vardag eller är utsatt för våld i en relation.

Information om coronavirus till dig som är 70 +, eller i riskgrupp.länk till annan webbplats

Information till föräldrar och barnlänk till annan webbplats.

Information om utsatthet och våldlänk till annan webbplats från Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland.

Vård och omsorg om äldre i Ånge kommun under coronapandemin

Inget undantag för anhöriga besökare med positivt antikroppstest

Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny bedömning gällande antikroppstester för Covid-19. Den innebär att personer med ett positivt laboratorietest får ökad möjlighet till umgänge med äldre närstående och personer i riskgrupper. Myndigheten understryker samtidigt vikten av att, oberoende av antikroppsresultat, fortsätta följa gällande riktlinjer för att minska smittspridning i samhället.

Folkhälsomyndighetens nya bedömning påverkar i nuläget inte gällande besöksförbud på landets äldreboenden. Kommunen kommer inte att göra undantag för anhöriga som visar positiva antikroppstest. Anhöriga som vill besöka en närstående vid något av kommunens vård- och omsorgsboenden har möjlighet att, efter kontakt med boendet, möta sin närstående utomhus. Vid det mötet är det viktigt att komma ihåg att fysisk kontakt, till exempel genom handhälsning eller kramar, inte får ske. Allt för att minska risken för smittspridning.

Socialstyrelsens ändrade råd 2020-07-14 innebär i dagsläget inga förändringar i det generella besöksförbudet.

Digital kontakt möjlig med boende

När vi inte kan besöka våra anhöriga på särskilda boenden erbjuder vi närstående möjlighet att träffa sin anhöriga digitalt, via videolänk. Att både kunna se och höra varandra under ett samtal kan göra att situationen känns lite lättare att hantera.

Vill du komma i kontakt med en anhörig via videolänk så följ instruktionen:

  • Ring till det särskilda boende där din anhörig vistas och bestäm en tid för videoträff.
  • Innan er träff så kommer personalen att skicka er en länk som ni kan klistra in i er webbläsare. Via länken kommer ni in i ett videorum och kan ” träffas” på distans.
  • Förutsättningar: mottagaren måste ha någon av dessa webbläsare: Edge Chromium eller Google Chrome

Besök med restriktioner på särskilda boenden och gruppbostäder

Det råder besöksförbud vid kommunens samtliga särskilda boenden för äldre och vid gruppboenden. Besöksförbudet infördes 11 mars på inrådan av smittskyddsläkaren i region Västernorrland, för att minska risken för sjukdomar. Senare har regeringen beslutat om ett nationells besöksförbud på alla äldreboenden för att hindra spridning av covid-19 viruset.

Under sommaren finns möjlighet att träffa boende utomhus, på ett skyddat sätt med glasskiva emellan. Kontakta personalen för att planera ditt besök!

Patientsekretess

Smitta omfattas av patientsekretessen. Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Grunden är därför att brukaren själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Viktiga telefonnummer

Nationellt informationsnummer: tfn 113 13
för allmänna frågor om coronavirus och myndigheternas rekommendationer

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80,
alla dagar kl 21-06

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
nationell jourtelefon

Barn och unga som far illa: 0200-120 980
vardagar kl 8-16

BRIS: 116 111
(Barnens rätt i samhället) alla dagar kl 14-21

Röda korset: 0771-900 800

Jourhavande präst: nås via 112
alla dagar 21-06

Äldrelinjen: tfn 020-22 22 33
vardagar kl 8-19, helger kl 10-16

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om du känner dig orolig, från krisinformation.selänk till annan webbplats