Omsorg, hjälp och oro

Information om äldreomsorg, riskgrupper, oro och otrygghet, utsatthet

Här finns information och länkar till bra tips om var du kan få vidare hjälp och stöd om du är orolig, behöver hjälp i din vardag eller är utsatt för våld i en relation.

Information om coronavirus till dig som är 70 +, eller i riskgrupp. Länk till annan webbplats.

Information till föräldrar och barn Länk till annan webbplats..

Information om utsatthet och våld Länk till annan webbplats. från Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland.

Vård och omsorg om äldre i Ånge kommun under coronapandemin

Inga besök i våra särskilda boenden

Från den 12 november avråder vi starkt från besök på våra särskilda boenden - boende för äldre och LSS-boenden.

Vi har under hösten hamnat i ett nytt förvärrat läge vad gäller smittspridningen av Covid-19. Samhällsspridningen går nu fort i landet och även i vår kommun och vi måste tillsammans göra allt vi kan för att hålla viruset borta.

Kom ihåg att det finns bra teknik som möjliggör digitala möten med anhöriga och närstående.

Finns det särskilda skäl att besöka anhörig/närstående ska boendet först kontaktas.

Digital kontakt möjlig med boende

När vi inte kan besöka våra anhöriga på särskilda boenden erbjuder vi närstående möjlighet att träffa sin anhöriga digitalt, via videolänk. Att både kunna se och höra varandra under ett samtal kan göra att situationen känns lite lättare att hantera.

Vill du komma i kontakt med en anhörig via videolänk så följ instruktionen:

  • Ring till det särskilda boende där din anhörig vistas och bestäm en tid för videoträff.
  • Innan er träff så kommer personalen att skicka er en länk som ni kan klistra in i er webbläsare. Via länken kommer ni in i ett videorum och kan ” träffas” på distans.
  • Förutsättningar: mottagaren måste ha någon av dessa webbläsare: Edge Chromium eller Google Chrome

Patientsekretess

Smitta omfattas av patientsekretessen. Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om brukares hälsotillstånd. Grunden är därför att brukaren själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Viktiga telefonnummer

Nationellt informationsnummer: tfn 113 13
för allmänna frågor om coronavirus och myndigheternas rekommendationer

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80,
alla dagar kl 21-06

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
nationell jourtelefon

Barn och unga som far illa: 0200-120 980
vardagar kl 8-16

BRIS: 116 111
(Barnens rätt i samhället) alla dagar kl 14-21

Röda korset: 0771-900 800

Jourhavande präst: nås via 112
alla dagar 21-06

Äldrelinjen: tfn 020-22 22 33
vardagar kl 8-19, helger kl 10-16

Viktiga telefonnummer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om du känner dig orolig, från krisinformation.se Länk till annan webbplats.