Information om coronavirus

Aktuell information om de råd och rekommendationer som gäller hittar du via Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Här finns också information om vad du ska tänka på speciellt under sommaren.
Sommar under pandemin Länk till annan webbplats.

Vaccination mot Covid-19 FAQ

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

1177.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om rekommendationer för vaccination.

Preliminär tidplan för vaccinering

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att kontrollera att besluten följs.

För dig som bedriver verksamhet finns mer information på Näringslivskontorets webbplats.


Länkar till myndigheters information

Krisinformation.se Länk till annan webbplats., aktuell och bekräftad information om coronavirus.
Här finns också information på andra språk (också att skriva ut), lättläst och filmer med teckenspråk.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19.  Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, informationsmaterial, filmer, affischer att ladda ner Länk till annan webbplats..

Region Västernorrlands information om coronavirus och covid-19. Länk till annan webbplats.

Det nationella informationsnumret 113 13 Länk till annan webbplats. ringer du om du inte hittar informationen på webben.

Vårdguiden 1177, Länk till annan webbplats. välj region Västernorrland för aktuell information om du är sjuk, provtagning med mera. Ring 1177, sjukvårdsupplysning, om du har sjukdomssymtom och behöver rådgivning.

Information om utrikesresor och att vistas utomlands Länk till annan webbplats..