Information om coronavirus

Aktuell information om de råd och rekommendationer som gäller hittar du via Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Covid-19 - det här gäller

Restriktioner tas bort 9 februari

2022-02-09

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Läs mer på Krisinformation. Länk till annan webbplats.

Nya förhållningsregler för när du ska stanna hemma från arbete eller skola

2022-01-20

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändrar nu Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk gäller:

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma, kortas till fem dagar. Men även fortsättningsvis gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Om du testat positivt med snabbtest

Den som har tagit ett snabbtest för hemmabruk och fått ett positivt provsvar ska betrakta sig som smittad med covid-19 och stanna hemma i minst fem dygn. De ska inte längre boka ett PCR-test för att få detta bekräftat. Den som har symtom och får ett negativt provsvar på en snabbtest för hemmabruk, ska också stanna hemma från arbetet i minst fem dygn. Ett negativt resultat vid symtom utesluter inte pågående infektion med covid-19.

Mer information finns att läsa på hemsidor för Region Västernorrland Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Anpassade förhållningsregler och prioriterad testning Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..


Ändrade rekommendationer för PCR-provtagning avseende covid-19

Från och med 22-01-18 upphör Region Västernorrland vi med provtagning dag 5 av symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19, samt provtagning av symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19. Undantag för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Testning av följande grupper i samhället upphör:

 • Symtomfria hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19
 • Symtomfria nära kontakter till bekräftat fall av covid-19.

Särskilda regler gäller för testning av symtomfri personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg:

 • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är hushållskontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig på dag 5 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 insjuknade
 • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som är nära kontakter till bekräftat fall av covid-19 ska testa sig direkt och dag 5 räknat från tillfället när personalen utsattes för smitta.

Dessa grupper rekommenderas provtagning:

Personer från 6 års ålder med symtom som talar för covid-19.

Ändrade rekommendationer för PCR provtagning avseende covid 19 220118 (pdf) Länk till annan webbplats.

När du som hushållskontakt eller nära kontakt ska stanna hemma

Instruktioner för när du som hushållskontakt eller nära kontakt till någon med bekräftad covid-19 ska stanna hemma hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats.


Flera nya åtgärder från den 12 januari

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott.

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer om de nya åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webb Länk Länk till annan webbplats..

Flera nya åtgärder från den 23 december

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som gäller från den 23 december. Rekommendationerna säger att vi ska undvika miljöer med trängsel och att de som kan ska arbeta hemifrån. Följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller från 23 december:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Mer information om de nya rekommendationerna finns på folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Detta gäller från 8 december 2021

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19
Från och med den 8 december 2021, gäller nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Bland annat rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

 • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.
 • Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Mer information om de nya rekommendationerna finns på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.


Från den 1 november gäller nya rekommendationer för den som får symtom på luftvägsinfektion.

Både vaccinerade och ovaccinerade rekommenderas fortfarande att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Det betyder att det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och sjukdomskänsla.

Ovaccinerade ska som tidigare testa sig för covid-19 när de får symtom men nytt är att vaccinerade nu behöver ta reda på om de ingår i någon de grupper som ska testas. Även om generell testning av vaccinerade vid symtom inte längre är aktuell så gäller fortsatt omfattande testning inom gruppen.

Rekommendationerna för när den som varit sjuk kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter är också uppdaterade och förtydligade. Förutom att de som testat sig ska ha fått ett negativt svar gäller att man ska ha varit feberfri ett dygn och känna sig frisk även om vissa luftvägssymtom kan finnas kvar. Det tar oftast ett par dagar upp till en vecka. För de som har konstaterad covid-19 gäller samma rekommendationer som tidigare.

Läs mer om de uppdaterade rekommendationerna på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot Covid-19 FAQ

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

1177.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om rekommendationer för vaccination.

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att kontrollera att besluten följs.

För dig som bedriver verksamhet finns mer information på Näringslivskontorets webbplats.

Länkar till myndigheters information

Krisinformation.se Länk till annan webbplats., aktuell och bekräftad information om coronavirus.
Här finns också information på andra språk (också att skriva ut), lättläst och filmer med teckenspråk.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19.  Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, informationsmaterial, filmer, affischer att ladda ner Länk till annan webbplats..

Region Västernorrlands information om coronavirus och covid-19. Länk till annan webbplats.

Det nationella informationsnumret 113 13 Länk till annan webbplats. ringer du om du inte hittar informationen på webben.

Vårdguiden 1177, Länk till annan webbplats. välj region Västernorrland för aktuell information om du är sjuk, provtagning med mera. Ring 1177, sjukvårdsupplysning, om du har sjukdomssymtom och behöver rådgivning.

Information om utrikesresor och att vistas utomlands Länk till annan webbplats..