Förskola, skola, gymnasiet

Information om situationen med coronavirus för förskola, skola, gymnasiet och vuxenutbildning

Förskolan och grundskolan pågår som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning.

De flesta barn och ungdomar som blir smittade blir bara lite sjuka. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir friska igen efter några dagar.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Träffa inte äldre och människor som redan har andra sjukdomar.
  • Fortsätta göra saker du mår bra av så mycket du kan.

Skolverkets information om coronaviruslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om coroanvirus för barn och ungalänk till annan webbplats

Förskolebarn

Barn till föräldraledig eller arbetssökande

Utbildningsnämnden i Ånge kommun har fattat beslut som berör dig med barn i förskola. Från och med måndag 23/3 och tills nytt beslut meddelas ska de så kallade 15- och 20-timmarsbarnen stanna hemma för att minska belastningen inom förskolan på grund av den ansträngda personalsituationen och för att minska barngrupperna.
Beslutet gäller barn till vårdnadshavare/föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande.

Om barnet är sjukt

Om barnet är sjukt, stanna hemma tills barnet är frisk och symtomfri i två dagar.

Anmäl frånvaro och återkomst

Anmäl sjukdom och frånvaro så fort ni kan. Anmäl också när ni kommer tillbaka efter frånvaro. Förskolorna planerar personaltillgång efter hur många barn som finns i verksamheten. Vi behöver veta om vi ska planera in vikarier om personal blir sjuk.

Grundskola

Undervisningen i grundskolan pågår som vanligt. Vi tar hänsyn till de rekommendationer som gäller, tvättar händerna, stannar hemma om vi är sjuka (+ två dagar symtomfri) och undviker trängsel.

Gymnasiet och vuxenutbildning

Studentexamen 12 juni 2020

Vi firar våra fantastiska studenter på Bobergsgymnasiet med utspring även i år. Vi ber er respektera rådande restriktioner och INTE komma till skolan utan en personlig inbjudan från en student.
Utspringet filmas och mer information kommer via bland annat Bobergsgymnasiets facebooksida.länk till annan webbplats

2020-05-14 - pressmeddelande från Transportstyrelsen
Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.
Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverket.länk till annan webbplats

Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Läs Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt förbud mot tillämpning av undantag i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarandelänk till annan webbplats

Mer information om Covid-19 och coronavirus hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats


Utbildning för gymnasiet och vuxenutbildningen i Ånge kommun på distans

Utbildningsnämnden i Ånge kommun har beslutat att från och med onsdag den 18 mars 2020 bedriva utbildningen vid Bobergsgymnasiet och kommunens Vuxenutbildning via fjärr- eller distansundervisning och inte i skolans lokaler. Beslutet gäller tills annat meddelas. Åtgärden är en del i att dämpa spridningen av coroanvirus covid-19 i samhället. Ånge kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Elever och vårdnadshavare som berörs informeras om hur fjärr- och distansundervisningen praktiskt kommer att genomföras.

Ersättning för skollunch för elever vid Bobergsgymasiet

Ånge kommun har beslutat att eleverna vid Bobergsgymnasiet, som studerar på distans med anledning av covid-19, ska erbjudas ersättning för skollunch.

Ersättningen är likvärdig med den som betalas vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket är 40 kronor per skoldag.

Ersättning kan beviljas från den 20 april 2020 och under den tid som gymnasieskolan hålls stängd (max de 36 dagar som återstår av läsåret efter 20 april). Om eleven varit på skolan och fått lunch ska hen inte ansöka för de dagarna.

Elevens vårdnadshavare gör ansökan om ersättningen via en e-tjänst efter 15 juni. Sista dag för ansökan är 30 juni. Utbetalning av ersättningen sker i augusti.

Om firande av studentexamen

Skolchefer och lokala skolledningar i Västernorrland är överens om att göra studenten till något fint och minnesvärt även i år, även om det inte kan bli som det brukar med mösspåtagning, studentluncher och utspring på traditionellt sätt.

Samtliga kommuner i länet arbetar för att försöka få till någon form av klassamling för de som tar studenten i år. Hur dessa samlingar blir avgör varje skola, men de måste utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje skola arbetar också för att hitta lösningar där anhöriga till studenterna kan delta på distans. Mer information kommer när det gäller Bobergsgymnasiet.

Till pressmeddelande om studentfirande från Kommunförbundet Västernorrland

Om förskolan eller grundskolan stängs, vad gäller?

Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av förskolors och grundskolors lokaler. Skolorna övergår vid ett sådant beslut till distans-/fjärrundervisning. Något beslut om detta är ännu inte fattat. Ånge kommun håller förskolor och grundskolor öppna fram till dess ett beslut om annat fattas av regeringen. Lagen börjar gälla den 21 mars 2020.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-tillfallig-stangning-av-verksamheter-pa_H701UbU25länk till annan webbplats

Behov av förskola eller fritids för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

Anmäl behov av omsorg av barn vid samhällsviktig verksamhet via e-tjänst.länk till annan webbplats  Man kan anmäla behov redan nu ifall beslut om skolstängning tas.