Förskola, skola, gymnasiet

Information om situationen med coronavirus för förskola, skola, gymnasiet och vuxenutbildning

Högstadiet inför partiell distans- eller fjärrundervisning

Regeringen har beslutat att från och med 11 januari tillåta distans- eller fjärrundervisning för landets högstadieskolor, i förebyggande syfte, för att minska smittspridningen. Samtidigt påpekas att det i nuläget inte är aktuellt med en total nedstängning under en längre period då det bedöms få andra negativa konsekvenser.
Ånge kommun har därför beslutat om att införa partiell/växelvis distans- eller fjärrundervisning vid våra högstadieskolor Minervaskolan och Fränstaskolan.

Partiell/växelvis distans- eller fjärrundervisning innebär att enskilda årskurser och elever i åk. 7-9 kommer att ha distans- eller fjärrundervisning vissa dagar under en period och då följa ett roterade schema. Åtgärden syftar till att minska trängsel vid skolorna och i kollektivtrafiken. Beslutet är en del i att minska smittspridningen.

Eleverna gör sin första skoldag på skolan måndag 11 januari och eleverna får då mer information om upplägget och möjlighet att förbereda er genom att hämta nödvändiga läromedel och datorer.

Beslutet sträcker sig fram till och med 24 januari men kan komma att förlängas om behov uppstår. Beslutet om distans- eller fjärrundervisning omfattar inte elever i grundsärskolan!

Råd för minskad smittspridning

Förskolan och grundskolan pågår som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning.

De flesta barn och ungdomar som blir smittade blir bara lite sjuka. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir friska igen efter några dagar.

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Träffa inte äldre och människor som redan har andra sjukdomar.
  • Fortsätta göra saker du mår bra av så mycket du kan.

Utbildningsförvaltningen följer löpande händelseutvecklingen samtidigt som man har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Den särskilda förordning som regeringen har beslutat om skapar större utrymme för skolans huvudmän att organisera om verksamheten om den har påverkats av covid-19. Vid större påverkan kan Ånge kommun besluta om förändringar för att motverka smittspridning och hantera personalbortfall.

Skolverkets information om coronavirus Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om coroanvirus för barn och unga Länk till annan webbplats.

Testning av barn och unga, folkhälsomyndighetens vägledning

Förskolebarn

Om barnet är sjukt

Om barnet är sjukt, stanna hemma tills barnet är frisk och symtomfri i två dygn. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Anmäl frånvaro och återkomst

Anmäl sjukdom och frånvaro så fort ni kan. Anmäl också när ni kommer tillbaka efter frånvaro. Förskolorna planerar personaltillgång efter hur många barn som finns i verksamheten. Vi behöver veta om vi ska planera in vikarier om personal blir sjuk.

Grundskola

Undervisningen i grundskolan pågår som vanligt. Vi tar hänsyn till de rekommendationer som gäller, tvättar händerna, stannar hemma om vi är sjuka (+ två dygn symtomfri) och undviker trängsel. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Läsårstiden för grundskolan på vårterminen är förskjuten så att terminen startar 11 januari och slutar 14 juni 2021.

Mer information från respektive grundskola.

Gymnasiet och vuxenutbildning

Information om utbildningen vid Bobergsgymnasiet via www.bobergsgymnasiet.se Länk till annan webbplats..

Information om Vuxenutbildningen via www.angstromsenheten.se Länk till annan webbplats..

Om förskolan eller grundskolan stängs, vad gäller?

Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av förskolors och grundskolors lokaler. Skolorna övergår vid ett sådant beslut till distans-/fjärrundervisning. Något beslut om detta är ännu inte fattat. Ånge kommun håller förskolor och grundskolor öppna fram till dess ett beslut om annat fattas av regeringen. Lagen börjar gälla den 21 mars 2020.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-tillfallig-stangning-av-verksamheter-pa_H701UbU25 Länk till annan webbplats.

Behov av förskola eller fritids för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

Anmäl behov av omsorg av barn vid samhällsviktig verksamhet via e-tjänst. Länk till annan webbplats.  Man kan anmäla behov redan nu ifall beslut om skolstängning tas.