Felanmälan

Lämna felanmälan inom följande områden

  • Renhållning, avfall, sophämtning, sopkärl, slamtömning
  • Gator och vägar, skyltar, sikthinder, vägbelysning, snöröjning, sandning
  • Parker och grönområden, lekplatser, planteringar
  • Vatten och avlopp, brunnar och brunnslock

Ring till oss om felet är akut

Felanmälan vatten och avlopp
Kontorstid tel. 0690-25 01 99 eller växel tel. 0690-25 01 00
Övriga tider tel. 070-324 67 23 (jourtelefon)

Felanmälan gator och vägar
Kontorstid tel. 0690-25 02 72 eller växel tel. 0690-25 0100
Övriga tider tel. 070-381 27 91 (jourtelefon)

Felanmälan till Ånge Fastighets- & Industri AB (ÅFA)
Vi hänvisar till bolagets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vidare information om felanmälan.

Felanmälan till Ånge Energi AB
Vi hänvisar till bolagets webbplats Länk till annan webbplats. för vidare information om felanmälan gällande fjärrvärme.

Felanmälan via e-tjänst

Under Självservice nedan finns e-tjänster för felanmälan samt för att lämna synpunkter och förslag till kommunen.