Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer112-113
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer79-111
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2021-05-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Paragrafer36-47
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BMN 210507.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Tekniska nämnden 2021-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer23-31
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer77-78
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunrevisorernas sammanträde 2021-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisorerna
  Paragrafer5-6
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareLena Melin
  Nedladdningsbart protokollProtokoll revisorerna 210504.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktiges arvodeskommitté 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges arvodeskommitté
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktiges arvodeskommitté 210426.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer17-40
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämnden 2021-04-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer36-49
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Överförmyndarnämnden Mitt 2021-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden MITT
  Paragrafer87-102
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareMalyn Holmbom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-04-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunfullmäktiges valberedning 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer4-6
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2021-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge
  Paragrafer25-35
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BMN 210326 web(179921) (0).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.