Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Tekniska nämnden 2021-10-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer45-55
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 25 november kl. 13.00.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, covid-19 , rekommenderar Folkhälsomyndigheten och regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Sammanträdet livesänds för allmänheten via www.ange.se.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Mattias Robertsson Bly informerar om lokalförsörjning.

  • Kommunchef Mattias Robertsson Bly informerar om pågående ärende om ny politisk organisation.

  • Ekonomichef Catharina Norberg och revisionens ordförande Roger Sundin informerar om delårsrapport.

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Nr

  Ärende

  1

  Genomförande av sammanträdet

  2

  Korta frågor och korta svar

  3

  Allmänhetens frågestund

   


   

  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor till förtroendevalda i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  4

  Inkomna interpellationer

  5

  Valärenden

  6

  Delårsrapport 2021

  7

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnd 2020

  8

  Årsredovisning och ansvarsfrihet för
  Överförmyndarnämnden Mitt 2020

  9

  Redovisning av partistöd 2020, samt beviljande av
  partistöd 2021

  10

  Ekonomisk planering av motion om att återgå till F-6-
  skolor

  11

  Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022

  12

  Skattesats 2022

  13

  Lån till Ånge Fastighets och Industribolag för förskola

  14

  Ny politisk organisation

  15

  Redovisning av delgivningar

 3. Kommunstyrelsen 2021-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer159-179
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige 2021-09-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer63-64
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämnden 2021-09-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer63-77
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer13-20
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Överförmyndarnämnden Mitt 2021-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer138-158
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareMalyn Holmbom
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2021-09-20(186586) (0).pdf Pdf, 1.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Bygg- och Miljönämnden 2021-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Paragrafer75-87
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BMN 210924 web(186201) (0).pdf Pdf, 1.9 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.