Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.
Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Humanistiska nämnden 2018-04-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHumanistiska nämnden
  Paragrafer45-64
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollHumanistiska nämnden, möten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Förbundsdirektionen MRF
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFörbundsdirektionen MRF
  Förvaringsplats för protokolletBrandstationen Sundsvall
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesprotokoll Direktionen 2018-02-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktiges arvodeskommitté
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKomunfullmäktiges arvodeskommitté
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktiges presidium 11 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges presidium
  Paragrafer5-9
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktiges valberedning
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Tekniska nämnden 2018-04-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer13-27
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden, möten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsen 10 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer58-85
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen, möten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Valnämnden 2018-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer1-27
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareAgneta Andersson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Valnämnden 2018-04-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor
  DokumentMötesportalen, alla kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 23 april 2018 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 10 och kl.11 utbildar Bo Per Larsson från SKL om hot mot förtroendevalda
  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Catharina Norberg, ekonomichef informerar om hantering av semesterlöneskulden
  • Jennie Andersson, integrations- och asylsamordnare informerar om den rådande flyktingsituationen
  • Kommunchef Sara Jonsson informerar om aktuella frågor inom koncernen

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Årsredovisning 2017

  6

  Förvaltningsberättelse 2017 för vatten och avlopp

  7

  Presentation av revisionsrapport Grundläggande granskning

  8

  Presentation av revisionsrapport om rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering

  9

  Revidering av kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förbundsordning och reglemente samt reglemente för revisorer

  10

  Delegering av beslutanderätt i detaljplansärenden

  11

  Förslag till svar på motion angående uppsägning av avtal med Folkets Hus i Ånge

  12

  Förslag till svar på motion om stöd för elever med särskilda behov

  13

  Förslag till svar på motion om giftfri förskola

  14

  Förslag till svar på motion om anslaget till studieförbunden

  15

  Förslag till svar på motion angående införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige

  16

  Förslag till svar på motion om uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för vindkraft 

  17

  Redovisning av partistöd 2017

  18

  Redovisning av delgivningar

  www.ange.se/motesportallänk till annan webbplats finns alla handlingar till sammanträdet.

  Sammanträdet sänds på webbradio, www.ange.se/webbradio. Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!

  Gun Olofsson, kommunfullmäktiges ordförande      

 10. Socialnämnden 2018-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer43-63
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMöten och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer32-45
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskott, möten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Personal- och organisationsutskottet 27 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonal- och organisationsutskottet
  Paragrafer14-22
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollPersonal- och organisationsutskottet, möten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.