Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 2018-06-18
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  Ansvarig för kungörelsenElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 18 juni 2018 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Dagen startar med en allmänpolitisk debatt kl 10.30.

  Fullmäktigemötet startar kl 13.00 med följande information:

  • Kommunchef Sara Jonsson informerar.
  • Jennie Andersson, integrations- och asylsamordnare informerar om flyktingsituationen.
  • Kjell Grip informerar om demokrati- och ambassadörsutbildning för unga.

   Ärenden: 
   Skriv tabellbeskrivning här

   1

   Kontroll av jäv och intressekonflikt

   2

   Allmänhetens frågestund      
   Under allmänhetens frågestund har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post (ange@ange.se)      

   3

   Korta frågor och korta svar

   4

   Valärenden

   5

   Presentation av regisionsrapport Grundläggande granskning

   6

   Presentation av revisionsrapport om rutiner kring Offentlighetsprincipen och ärendehantering

   7

   Revidering av budget 2018 - Socialnämnden

   8

   Mål och prioriteringar, Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021

   9

   Riktlinjer investeringar

   10

   Revidering av regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

   11

   Nytt samverkansavtal Överförmyndarnämnden Mitt

   12

   Förslag till riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda

   13

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Ånge Fastighets och Industri AB

   14

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Ånge Energi AB

   15

   Årsredovisning 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt

   16

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för ServaNet AB

   17

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

   18

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Medelpads Räddningstjänstförbund

   19

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Ångefallen Kraft AB

   20

   Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Samordningsförbundet

   21

   Revidering av Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnds reglemente

   22

   Revidering av taxa enligt miljöbalken

   23

   Revidering av plan- och byggtaxa

   24

   Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll

   25

   Överlåtelse av handlingar Bräcke Ånge Bygg- och miljönämnd

   26

   Förslag om nej till vindkraftsetableringar

   27

   Förslag till svar på motion om folkomröstning gällande vindkraft i Ånge kommun

   28

   Förslag till svar på motion om folkomröstning om sim- och sporthallen i Fränsta

   29

   Redovisning av motioner under behandling

   30

   Redovisning av partistöd 2017

   31

   Redovisning av delgivningar   Sammanträdet sänds på webbradio både som direktsändning och i efterhand via www.ange.se/webbradio. Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!      
       
   Gun Olofsson      
   Kommunfullmäktiges ordförande 


 2. Humanistiska nämnden 2018-05-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHumanistiska nämnden
  Paragrafer67-89
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollProtokoll från kommunfullmäktige, styrelse, nämnder
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Humanistiska nämnden 2018-05-29, extra möte
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHumanistiska nämnden
  Paragrafer65-66
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer86-128
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämnden 2018-05-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer94, 95 (omedelbar justering)
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunfullmäktiges arvodeskommitté 17 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer3-4
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktiges presidium 17 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer10-12
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer46-63
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.