Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder den 25 februari
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 25 februari 2019 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Sara Henriksson informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Ekonomichef Catharina Norberg informerar om budget för 2019

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Mål och prioriteringar, Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021

  6

  Införande av avgift för individstöd

  7

  Förslag till svar på motion om arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare

  8

  Förslag till svar på motion om införande av sex timmars arbetsdag

  9

  Förslag till svar på motion om HBTQ-utbildning för förtroendevalda

  10

  Förslag till svar på motion om stöd till förening

  11

  Förslag till svar på motion angående näringslivsdokument

  12

  Redovisning av obehandlade motioner

  13

  Redovisning av delgivningar

   

 2. Kungörelse om utställning av plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge, Kramfors kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKramfors kommun
  Förvaringsplats för handlingarnaKramfors kommuns kuntjänst - Kom in och biblioteken i Kramfors stad, Ullånger och Nordingrå samt www.kramfors.se/lis
  Ansvarig för kungörelsenMartin Söderströn, Kramfors kommun
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Ånge Energi AB
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer1-5
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Ånge Fastighets och Industri AB
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer1-7
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2019-02-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer4-29
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2019-01-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Överförmyndarnämnden Mitt
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer1-21
  SekreterareSara Sandvall
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.

Text