Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Bygg och miljönämnden Bräcke och Ånge 2020-09-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge
  Förvaringsplats för protokolletKommunkansliet Bräcke
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Bygg och miljönämnden 2020-09-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2020-09-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer131-163
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Rapp
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2020-08-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer57-70
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer102-123
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.