Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kommunstyrelsen 2022-06-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer104-129
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Överförmyndarnämnden Mitt 2022-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer124-137
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareCaroline Mossberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2022-06-17, Offentlig .pdf Pdf, 248.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2022-06-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer59-70
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Utbildningsnämnden 2022-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer56-68
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Ånge Fastighets och Industri AB, bolagsstämma 2022-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer31-49
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Ånge Energi AB, bolagsstämma 2022-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer23-40
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Valnämnden 2022-06-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer19-25
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer69-88
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunfullmäktige 2022-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer35-55
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsen 2022-06-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer97-103
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.