Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Tekniska nämnden 2019-04-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer13-25
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder den 29 april 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommuns mötesportal
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 29 april 2019 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Verksamhetschef för stöd och omsorg Anders Åreng informerar om taxor/avgifter vid bistånd
  • Kommunchef Sara Henriksson informerar om aktuella frågor inom koncernen

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Presentation av revisionsrapport grundläggande granskning för kommunstyrelsen

  6

  Presentation av revisionsrapport om projekt Samlad kraft för Ånges framtid

  7

  Presentation av revisionsrapport om kompetensförsörjning

  8

  Årsredovisning 2018

  9

  Förvaltningsberättelse 2018 för vatten och avlopp

  10

  Förvärv av del av fastigheten Västerhångsta 35:2

  11

  Avsiktsförklaring - försäljning av fastigheten Klöstre 37:1 

  12

  Förslag till reglemente för revisorerna

  13

  Ånge kommuns styrdokument

  14

  Förslag till arbetsordning för Ånge kommunfullmäktige

  15

  Förslag till organisationsförändring inom grundskolan

  16

  Förslag till svar på motion - dags att införa porrfilter på kommunens nätverk

  17

  Förslag till svar på motion om att införa körkortsteori som valbar kurs på Bobergsgymnasiet

  18

  Redovisning av partistöd 2018

  19

  Redovisning av obehandlade motioner

  20

  Redovisning av delgivningar


 3. Överförmyndarnämnden Mitt 2019-04-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer123-137
  SekreterareSara Sandvall
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsen 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer50-79
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer55-57
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Överförmyndarnämnden Mitt 2019-03-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer33-122
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Ånge Fastighets och Industri AB 2019-03-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer8-15
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Ånge Energi AB 2019-03-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer6-11
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämnden 2019-03-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer51-63
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.

Text