Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Ansvarig för kungörelsenStiven Wiklund
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 25 november 2019 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Socialnämndens ordförande Birgitta Sjögren och utbildningsnämndens ordförande informerar om samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022

  5

  Revidering av Bidrag och Riktlinjer till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun

  6

  Taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund 2020

  7

  Plan för krisberedskap och civilt försvar i Ånge kommun 2020-2023

  8

  Förslag till nya Riktlinjer och avgifter för servering och försäljning av alkoholdrycker, öl klass II, tobaksförsäljning samt receptfria nikotinläkemedel i Ånge kommun

  9

  Förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för bygg- och miljönämnden

  10

  Förslag till svar på motion om katastrofsituationer

  11

  Förslag till svar på motion om enskilda avlopp

  12

  Förslag till svar på motion om hundbad

  13

  Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020

  14

  Redovisning av motioner under behandling

  15

  Redovisning av delgivningar


 2. Ånge Fastighets och Industri AB 2019-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer65-75
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Ånge Energi AB 2019-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer56-64
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Tekniska nämnden 2019-11-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer58-68
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer127-140
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2019-10-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer151-166
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktige 2019-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer64-77
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.