Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer126-142
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Rapp
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Personal- och organisationsutskottet 2018-12-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonal- och organisationsutskottet
  Paragrafer41-52
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Rapp
  Nedladdningsbart protokollPersonal- och organisationsutskottet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2018-11-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer118-139
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämnden 2018-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer182-195
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollSocialnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Valnämnden 2018-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer34-40
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareAgneta Andersson
  Nedladdningsbart protokollValnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Humanistiska nämnden 2018-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHumanistiska nämnden
  Paragrafer137-150
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollHumanistiska nämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Rapp
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens extra sammanträde 2018-11-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer249-255
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Tekniska nämnden 2018-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer77-86
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 10. Överförmyndarnämnden Mitt 2018-11-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer151-163
  Förvaringsplats för protokolletSundsvalls kommun
  SekreterareSara Sandvall
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.

Text