Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Tekniska nämnden 2018-10-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer71-76
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 2018-10-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer189-217
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 22 oktober 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor
  Ansvarig för kungörelsenGun Olofsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 22 oktober 2018 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.


  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Sara Jonsson informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Matts Boman, dataskyddsombud informerar om GDPR

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Valärenden

  3

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  4

  Korta frågor och korta svar

  5

  Presentation av revisionsrapport Grundläggande granskning

  6

  Presentation av revisionsrapport om rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering

  7

  Delårsrapport 2018

  8

  Höjning av hyror i särskilt boende

  9

  Justering av tekniska nämndens investeringsbudget 2018

  10

  Taxeärende - Fakturaavgift

  11

  Förvärv av fastigheten Ånge 37:17

  12

  Gåvobrev för fastigheten Ånge Östernäset 2:37

  13

  Upphävande av del av detaljplan Hålsnäset 1:66

  14

  Förändring av ersättningsmodell för årsravoderade förtroendevalda på 40-50% av heltid

  15

  Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen

  16

  Förslag till svar på motion om införande av läraradministratörer

  17

  Förslag till svar på motion - Motion varje dag på Ånges grundskolor

  18

  Förslag till svar på motion om att flytta återvinningsstationen i centrala Ånge

  19

  Förslag till svar på motion om hemtagningsteam

  20

  Förslag till svar på motion om nattsläckning

  21

  Förslag till svar på motion angående uppsägning av avtal med Folkets Hus i Ånge

  22

  Förslag till svar på motion angående införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige

  23

  Redovisning av delgivningar

  Sammanträdet sänds på webbradio, www.ange.se/webbradio. Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!

  Gun Olofsson, ålderspresident

 4. Kommunfullmäktiges arvodieskommitté
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges arvodeskommitté
  Paragrafer5-6
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktiges presidium
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges presidium
  Paragrafer13-15
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Tekniska nämnden 2018-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer58-70
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer82-106
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsens arbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Personal- och organisationsutskottet 25 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonal- och organisationsutskottet
  Paragrafer33-40
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollPersonal- och organisationsutskottet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Överförmyndarnämnden Mitt 21 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer123-135
  SekreterareSara Sandvall
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Socialnämnden 2018-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer136-149
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollSocialnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.

Text