Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.
Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Revisionen 19 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisionen
  Paragrafer3-5
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  Nedladdningsbart protokollWebbdiariet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämnden 21 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer148-172
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMöten och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Humanistiska nämnden 20 december 2017
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHumanistiska nämnden
  Paragrafer167-200
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMöten och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.