Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Samrådshandlingar avseende vattenförekomster i avrinngingsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas 2022-2024
  • Samråd
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge kommun
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd. Samrådet avser vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022–2024. Det gäller både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster.

  Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner med vatten som berörs av samrådet.

  Observera att samrådsdokumentet är gemensamt för alla fem regionala vattenmyndigheter men att bilagorna C-G med vilka vatten som ingår i samrådet skiljer sig åt mellan distrikten.

  Följande handlingar igår i samrådet

  Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 mars 2021: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraftlänk till annan webbplats. Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverigelänk till annan webbplats.

  Materialet finns även tillgängligt i tryckt upplaga i Ånge kommuns informationsdisk.

 3. Utbildningsnämnden 2021-02-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer1-20
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktiges arvodeskommitté 2021-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges arvodeskommitté
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktiges arvodeskommitté 2021-02-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktiges valberedning 2021-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer1-3
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer31-33
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Extra sammanträde

 7. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2021-02-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge
  Paragrafer1-24
  Förvaringsplats för protokolletKansliet, förvaltningshuset Bräcke
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BMN 210212 webb.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Tekniska nämnden 2021-02-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer1-8
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer27-30
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer22-26
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsen 2021-02-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer1-37
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.