Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Årsstämma Ånge Fastighets och Industri AB 2020-06-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer24-41
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Årsstämma Ånge Energi AB 2020-06-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer22-38
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer93-97
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige 2020-06-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer29-49
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2020-06-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer96-130
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utbildningsnämnden 2020-06-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer61-75
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunfullmäktiges valberedning 2020-06-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer3
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Bygg och miljönämnden Bräcke och Ånge 2020-06-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Paragrafer45-61
  Förvaringsplats för protokolletKansliet, förvaltningshuset Bräcke
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Bygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge 2020-06-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens abetsutskott 2020-06-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer76-92
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunfullmäktige sammanträder den 22 juni
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Ansvarig för kungörelsenElin Rapp
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 22 juni 2020 kl. 13.00.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, covid-19 , rekommenderar Folkhälsomyndigheten och regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Sammanträdet livesänds för allmänheten i fullmäktigesalen, dock rekommenderas våra medborgare att följa sammanträdet på webb-tv i efterhand via www.ange.se.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Förbundschef Per Silverliden informerar om aktuella frågor inom Medelpads räddningstjänstförbund
  • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Ekonomichef Catharina Norberg informerar om årsredovisning 2019 och budget 2020

   

  Kl. 13.00: Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Årsredovisning 2019

  6

  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Ånge kommunstyrelsen och nämnder för 2019

  7

  Förenklad tertialuppföljning av styrelse och nämndernas ekonomi

  8

  Lån till Ångefallen Kraft AB

  9

  Utökning av tekniska nämndens invetseringsbudget 2020

  10

  Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023

  11

  Ändring i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, rätt att kontrasignera handlingar

  12

  Revidering av reglemente för Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

  13

  Årsredovisning 2019 för Medelpads räddningstjänstförbund

  14

  Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Ånge

  15

  Årsredovisning 2019 för Ångefallen Kraft AB

  16

  Redovisning av partistöd 2019

  17

  Förslag till svar på motion om att synliggöra nyckeltal på kommunens hemsida

  18

  Förslag till svar på motion om solceller

  19

  Redovisning av motioner under behandling

  20

  Redovisning av delgivningar

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.