Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Ånge Fastighet och Industri AB 2022-01-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer1-3
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden Mitt
  Paragrafer204-224
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareUlrika Danielsson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Överförmyndarnänmnden Mitt 2021-12-17.pdf Pdf, 319.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 2022-01-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareOlof Bäckman
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Möjlighet att överklaga beslut under perioden 12 januari 2022 till 3 februari 2022

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.