Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Läs mer om anslagstavlan.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Ansvarig för kungörelsenSonja Martinsson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Offentligt sammanträde (12 kap. vallagen) för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.

  Tid: Onsdag 12 september 2018, kl. 08.30.
  Plats: Ånge kommunkontor, Torggatan 10, Ånge, rum Rankleven, bottenvåningen.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.