Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Tekniska nämnden 2020-04-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer13-24
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Socialnämnden 2020-03-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer26-39
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Medelpads räddningstjänstförbund 2020-02-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMedelpads räddningstjänstförbund
  Paragrafer1-16
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer19-37
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Utbildningsnämnden 2020-03-26, extra möte
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer33-34
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utbildningsnämnden 2020-03-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer18-32
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Ånge Energi AB 2020-03-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer1-9
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Ånge Fastighets och Industri AB, 2020-03-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer1-12
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.