Haverö socken

Haverö socken, känd för sin skönhet och rika fiskevatten, utgör den västligaste delen i Medelpad och ter sig i jämförelse med resten av landskapet som ett högland. Bebyggelsen ligger framför allt efter Ljungan men det är skogsbruk som har utgjort den största näringen.

Vid Kyrksjöns utlopp där Ljungan delar upp sig i tre flöden ligger Haverö strömmar. Norrströmmen heter strömsträckans huvudfåra som med sitt rika vattenflöde lockar många fritidsfiskare. Haverö strömmar är både naturreservat och en kultur historiskt intressant miljö. Längre ner på sidan hittar du mer information om de orter som är utmärkta på kartan.

Här kan du läsa mer om Haverö sockens historia

En grafisk karta över haverö socken
En bensinstation med ett vitt litet hus

Östavall

Östavall är en ort som ligger vid Ljungans utflöde vid Holmsjön. Den har sina rötter i den skogsfinska kulturen men kom att bli en mindre centralort med skogsindustrin när sågen och järnvägen etablerades på platsen.

I byns Folkets hus arrangeras olika tillställningar och ett stenkast därifrån ligger Skogsvallen, hemmaplanen för Östavalls IF. Där bjuds det många spännande matcher under sommaren.

En person sitter på en bänk på en träbrygga som leder fram till ett trähus

Kölsillre

Längs väg 315 mot Klövsjö och Vemdalen ligger den lilla byn Kölsillre, naturskönt beläget i Ljungans dalgång mellan Haverö Strömmar och Holmsjöns västra inlopp, som blev naturreservat 1991. I strömmarna kan man fånga öring och harr. Vid Haverö strömmar finns ett kafé.

Fram till 1968 flottades timmer i Ljungan och ute på Eldnäset - som ligger i ett skyddsklassat område med fornlämningar - finns ett flottningsmuséum och kafé som är öppet sommartid, där det också anordnas konserter och andra evenemang.

Även Storklackens naturreservat (följ skyltar på väg 314) och Myckelmyrberget (skyltat på väg 315) är värda ett besök.

I Kölsillre finns en aktiv Folkets hus-förening som ordnar aktiviteter året om. Andra lördagen i juli anordnas t.ex. traditionsenligt en auktion. I grannbyn Säter finns en hembygdsgård med museum, café och Bed and Breakfast under sommaren. Där anordnas traditionsenligt en hembygdsfest tredje lördagen i juli.

En väg med grönskande väggren där det står en vägskylt. På ena sidan vägen är ett gult hus och på andra sidan ett rött hus. 

Ytterturingen

Ytterturingen, den andra av turingsbyarna på gränsen till Jämtland, erbjuder en livsstil präglad av en nära kontakt med naturen.

Arbetslivet speglar bygdens karaktär, med många som arbetar inom skogsbruk, träförädling och andra närliggande sektorer.

Med sina många sjöar och vattendrag erbjuder Ytterturingen utmärkta möjligheter för fiske och andra former av friluftsliv.

Här finns också en stark bygemenskap med lokala evenemang och traditioner som stärker sammanhållningen.

En väg med röda hus på vardera sida

Överturingen

Överturingen är Ånge kommuns västra utpost mot Jämtland. Byn är bland de äldsta i Haverö socken och redovisar spår från århundraden tillbaka.

I området samlas både äldre gårdar med ekonomibyggnader och villabebyggelse från sekelskiftet 1900, vilket ger området dess karaktär. Mitt i byn finns Träffpunkt Haverö en trevlig lanthandel med servering.