Vindkraft

Flera större vindkraftparker har fått tillstånd att uppföras i Ånge kommun. Ingen vindkraftpark är ännu byggd men kan komma att byggas och driftsättas inom de närmaste åren.

En sammanställning över aktuella vindkraftprojekt i Ånge kommun finns att ladda ned under relaterade länkar på den här webbsidan.

I karttjänsten vindbrukskollen.selänk till annan webbplats kan du se vindkraftprojekt i Ånge kommun. Det är en nationell karttjänst som ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten och är en del av vindlov.selänk till annan webbplats. Vindbrukskollen är en frivillig webbtjänst, uppgifterna i tjänsten är därför inte helt tillförlitliga och ska därför ses som en vägledning om hur vindkraftläget ser ut i Ånge kommun och i övriga Sverige.

Översiktsplan

I Ånge kommuns översiktsplan häfte 20, 20a, 20b, 20c och 20d presenteras Ånge kommuns riktlinjer för vindkraft och de områden som kan vara lämpliga för etablering av vindkraftverk.

Prövning av vindkraft

Prövning av större tillståndspliktiga vindkraftparker i Ånge kommun görs av länsstyrelsen i Västernorrland. Länsstyrelsen kan bara ge tillstånd till vindkraftprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige.

Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen. Bland annat finns krav om att göra bullerberäkningar och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.

På webbsidan vindlov.selänk till annan webbplats kan du hitta mer information om hur prövning av vindkraftverk går till.