Kontaktuppgifter för eget avlopp

Här kan du få hjälp och råd om eget avlopp.

Tillstånd, tekniska frågor och lagstiftning

Bygg- och miljöförvaltningen handläggare, telefon 0690-250 185 (expedition) eller 0690-250 100 (växel).

Slamtömning och fakturafrågor

Tekniska förvaltningen, telefon 0690-250 163 eller 0690-250 100 (växel).

Entreprenörer och konsulter för eget avlopp

Kan hittas via sökning på internet eller i telefonbok. Det finns även kontaktuppgifter på webbsidan avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.