Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen fastighet.

Om du ska installera ett eget avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Att anlägga eget avlopp - så här gör du

 1. Välj plats för avloppsanläggningen. Avloppsguiden - Var ska avloppsanläggningen ligga?länk till annan webbplats
 2. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Samråd om placering och provgropar.
 3. Gör provgrop och ta jordprov för analys. Avloppsguiden - Provgroplänk till annan webbplats.
 4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning.
 5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning. Blankett för ansökan/anmälan hittar nedan under självservice.
 6. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning. Blanketter för ansökan (1), vattentäktsredovisning (2) och teknisk beskrivning (4-9 beroende på vald anläggningstyp) finns alla samlade under Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se även längre ner på denna sida. 
 7. Vänta på beslut. Beslutet skickas ut i ett brev från bygg- och miljöförvaltningen. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från bygg- och miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.
 8. Bygga och dokumentera. Vid grävningsarbetet ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.
 9. Slutredovisa med hjälp av blankett X intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från bygg- och miljöförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till bygg- och miljöförvaltningen. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd.
 10. Slutredovisa med hjälp av blanketten Slutredovisning av avloppsanläggning (10) som också finns under Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På blanketten intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från bygg- och miljöförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till bygg- och miljöförvaltningen. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd.
 11. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan. En tid efter att du fått beslut från bygg- och miljöförvaltningen angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa.