Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen fastighet.

Om du ska installera ett eget avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Att anlägga eget avlopp - så här gör du

  1. Välj plats för avloppsanläggningen. Avloppsguiden - Var ska avloppsanläggningen ligga?länk till annan webbplats
  2. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Samråd om placering och provgropar.
  3. Gör provgrop och ta jordprov för analys. Avloppsguiden - Provgroplänk till annan webbplats.
  4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning.
  5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning. Blanketter för ansökan (1), vattentäktsredovisning (2) och teknisk beskrivning (4-9 beroende på vald anläggningstyp) finns alla samlade under Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se även längre ner på denna sida. 
  6. Vänta på beslut. Beslutet skickas ut i ett brev från bygg- och miljöförvaltningen. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från bygg- och miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.
  7. Bygga och dokumentera. Vid grävningsarbetet ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.
  8. Slutredovisa med hjälp av blanketten Slutredovisning av avloppsanläggning (10) som också finns under Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På blanketten intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från bygg- och miljöförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till bygg- och miljöförvaltningen. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd.
  9. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan. En tid efter att du fått beslut från bygg- och miljöförvaltningen angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa.