Vattenskyddsområden

Det viktigaste livsmedel vi har är dricksvatten. Därför måste vi vårda det. Syftet med vattenskydds-områden är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Vårt vatten ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre - bara bättre.

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet innebär det att du behöver vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare. Vissa åtgärder är helt förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

I Ånge kommun finns 12 vattenskyddsområden.

Följande är de nu gällande vattenskyddsområdena i Ånge kommun:

 • Överturingen
 • Kölsillre
 • Östavall
 • Ånge
 • Parteboda
 • Erikslund
 • Sillre Södra
 • Östby
 • Fredriksdal
 • Torpshammar
 • Hjältan
 • Munkbysjön