Badvattenkvalitet i kommunen

Här hittar du information om kvalitet på badvatten i kommunen.

Överlag är badvattnet på badplatser i kommunen av mycket god hygiensisk kvalitet. Däremot kan det förekomma algblomning i vattnet, särskilt under högsommaren. Detta innebär att växtplankton förökar sig kraftigt i vattnet under en begränsad tidsperiod. Det är ett naturligt fenomen, men under vissa omständigheter kan algerna utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur.

Var försiktig med att bada i vatten som är uppenbart grumligt eller färgat av alger. Hundar och barn är speciellt känsliga. Tänk även på att inte skräpa ner runt sjöar och försök i största möjliga mån att undvika att hälla ut skadliga ämnen nära sjöar. Dessa kan ha negativ effekt på vattnet.

Provtagning av vattnet görs exempelvis vid torsviken (alby), Vojen (Ånge), Borgsjöbyn, Byberget, Öjesjön (Kärrhuset), Holmsjön (Storsand), Naggen, Nordanegen, Gissjön (Fränsta), Bäcketjärn (Torpshammar), Ljungaverk.

Via länkarna i tabellen neda finner du mer information om vattnet på badplatser i kommunen:

Badplats

Klassificering

EU-bad

Backetjärn, Torpshammarlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2016)

Utmärkt kvalitet

Nej

Borgsjöbynlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2016)

Utmärkt kvalitet

Nej

Bybergetlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Gissjön, Fränstalänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Holmsjön, Storsandlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Ljungaverklänk till annan webbplats

 Ej klassificerad

Nej

Munkbysjönlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Naggenlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Nordanedelänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej

Torsviken, Albylänk till annan webbplats

★ ★ (2016)

Bra kvalitet

Nej

Vojen, Ångelänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2016)

Utmärkt kvalitet

Nej

Öjesjön, Kärrhusetlänk till annan webbplats

★ ★ ★ (2013)

Utmärkt kvalitet

Nej